Gizlilik Politikası

WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik hükümlerinin amacı, www.makelsanzincir.com  url adresinde ve/veya uygulamasında yer alan MAKELSAN ZİNCİR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN TİC AŞ   (“Şirket” ‘e ait internet sitesini (“Site/Web Sitesi”) üye olarak/üye olmaksızın kullanan (“Kullanıcı”) tüm gerçek ve tüzel kişilerin işbu Site’yi kullanma koşullarını belirlemek, Site’de yer alan hizmetlerden yararlanılan süre boyunca MAKELSAN ZİNCİR ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN TİC AŞ  ile Kullanıcıların karşılıklı olarak paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları düzenlemektir. 

Şirket, işbu hükümler de dahil olmak üzere, Web Sitesi ve uzantılarında yer alan herhangi bir bilgiyi, önceden herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın, tamamen kendi takdirinde olarak değiştirme, herhangi bir bilgiyi ekleme veya çıkartmak, Web Sitesini yenileme, geliştirme ve sair sebeplerle Web Sitesinin çalışmasını geçici bir süreyle askıya alma veya tamamen durdurma hakkını saklı tutmaktadır. Şirket tarafından Web Sitesinde yapılan herhangi bir değişiklik, yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecektir. 

Web Sitesi’nde yer alan her tür bilgi, resim, metin, görsel, veri, veritabanı, ses ve diğer her tür unsurlara ilişkin işleme, çoğaltma, yayma ve umuma arz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm mali haklar dahil tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirket’e ait olup, hiçbir şekilde ticari ve sair amaçlarla kullanılamaz. Bu kapsamda Web Sitesi’nde yer alan bilgiler, görseller ve içerikler Şirket’in önceden yazılı izni alınmaksızın, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanımına sunulamaz, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ya da iltibasa neden olacak şekilde benzerleri oluşturulamaz. Şirket’in işbu Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası’nda açıkça belirtilmemiş olan sair tüm hakları saklıdır.

Kullanıcı, Site’yi kullanırken, yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girebilecek tüm mevzuat hükümlerine ve Şirket’in işbu hükümler dahil her tür kural ve bildirimlerine uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu düzenlemelere aykırı olarak Site’nin kullanılmasından dolayı, doğabilecek her tür idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Kullanıcıya ait olup, Şirket, bu sebeple uğrayabileceği tüm zararını Kullanıcıya rücu edebilecektir. Kullanıcı, bu kapsamda, Site'nin herhangi bir bölümü, uzantısı veya Site ile ilgili ağ, sunuculara, hacking ve sair yasal olmayan yollarla herhangi bir şekilde yetkisiz olarak erişmeyeceğini ve Site kapsamındaki herhangi bir güvenlik önlemi ihlal etmeyeceğini kabul eder. Kuralların ihlali hallerinde Şirket, Kullanıcı’nın Site’ye erişimini, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın engelleme hakkını saklı tutar.

Şirket, Web Sitesinin ve içeriğindeki verilerin güvenliği için gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Web Sitesi, üçüncü kişilerin site ya da uygulamalarına bağlantılar içerebilecek olup, bu site ve uygulamalar Şirket tarafından kontrol edilmemektedir. Şirket, söz konusu site ve uygulamalarda yer alan bilgi ve unsurlardan herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

Kullanıcı tarafından Site’ye verilen bilgilerin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Site üzerinden Kullanıcı tarafından iletilen içerikleri Kullanıcılar ile yaptığı Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bağlamda Şirket, içerikleri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama borcu olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve devamı/sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek adına gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Kullanıcılara ait kişisel bilgiler; Kullanıcı ile iletişim/temas kurmak, Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini pozitif anlamda etkilemek/iyileştirmek  (pazarlama, hizmetlere ilişkin bakım ve destek, güncelleme, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amaçlarıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin devam ettirilmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya temini için gerekli olan diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla da KVKK mevzuatına uygun şekilde işlenebilecek, saklanabilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir 

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve çalışanlarına, iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinde yapılan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda onay veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler ortaya çıkarmak ve bir veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi, veri güvenliği için, Şirket gereken hallerde Kullanıcı’nin IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca Kullanıcı’yı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir: -Satış Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması, -Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi, -Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

İşlenen ve aktarılan kişisel verilere ilişkin ayrıntılı bilgi, Aydınlatma Metni  web sitesinde yer almaktadır.  

İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Şirket’e yönelik ya da Web Sitesinin kullanımıyla gizliliğine herhangi bir şekilde ilişkili talep, dava ya da uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

warning
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error
Güvenlik testi başarısız.
warning
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error
Bir Hata Oluştu!
success
Makelsan Zincir ve Konveyör Ekipmanları, Konveyör Zincirleri ve Özel Üretim Zincir Firması Logosu

Makelsan Zincir
Genellikle aynı gün içinde yanıt veriyor

Makelsan Zincir
Makelsan Zincir'e Hoş Geldiniz!

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bugün
X
Mesaj Gönder